Trước đó, VSNL nhắc  rất nhiều đến các món ăn từ Hà Nội. Thế nhưng, cơm tấm Sài Gòn sẽ cho bạn khám phá các món ăn Việt Nam ở một góc khác – đầy đặc sắc tại miền Nam Việt Nam.