SBD 11: Ngọc Quý _ Adore cover

Tác phẩm dự thi VSNL Got Talent 2018