SBD 18: Nguyễn Thế Anh- Chiều hôm ấy (Cover)

Giọng nam trầm ấm của bạn Thế Anh tới từ thành phố Arnhem