SBD: 03 Nguyễn Sơn Anh (Cover Perfect)

Tiết mục dự thi VSNL Got Talent 2018