SBD 13: Ngọc Huyền (Dù có cách xa cover)

Tác phẩm dự thi VSNL Got Talent 2018