SBD 05: Bùi Mai Anh – Kama Sutra – Girl Gone Wild – Superlove (dance cover)

Tiết mục nhảy vô cùng sôi động và lôi cuốn từ cô bạn Bùi Mai Anh đến từ thành phố Maátricht