SBD 12: Quân Đỗ _ Hotel California cover

Tác phẩm dự thi của VSNl Got Talent 2018