SBD 16: Quang Anh (Mash up with piano)

Tác phẩm dự thi VSNL Got Talent