SBD 07: Phạm Vũ Minh – Naked (Cover)

Tiết mục hát và piano của bạn Vũ Minh đến từ thành phố Utrecht.