SBD 06: Nguyễn Ngọc Mẫn – Photograph (chơi nhạc cụ)

Hãy cùng theo dõi tiết mục dự thi vô cùng độc đáo của cậu bạn Ngọc Mẫn tới từ thành phố Arnhem nhé.