SBD 01: Tình Yêu Chậm Trễ – Ngân Hà ft Ngọc Nhi

Bài dự thi VSNL Got talent 2018 Hãy cũng lắng nghe tiết mục dự thi vô cùng dễ thương của cô bạn Ngô Ngân Hà tới từ thành phố Amsterdam, với sự hỗ trợ của Ngọc Nhi tới từ Enschede nhé!