SBD 14: Trang Cartoon (Yesterday Once More cover)

Tác phẩm dự thi VSNL Got Talent