SƠ LƯỢC VỀ NGÀNH NGHIÊN CỨU XÃ HỘI (SOCIAL STUDIES)

Social Studies là học gì?

Social Studies hay Nghiên cứu xã hội là tên gọi chung của các ngành học nghiên cứu hành vi con người, cách xã hội hoạt động cũng như cách mà các nguồn lực, thể chế, tác nhân trong xã hội tương tác với nhau.

Các ngành và các trường đào tạo ở Hà Lan

Các ngành học trong Social Studies rất đa dạng và có sự liên hệ chặt chẽ với nhau, phổ biến nhất có thể kể đến các lĩnh vực sau:

Khoa học chính trị (Political Science)

Khoa học chính trị là một bộ môn nghiên cứu về vai trò của các hệ thống quản trị và phân tích ảnh hưởng của các hành vi chính trị, tư tưởng chính trị và chính sách công ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.

Kinh tế học (Economics)

Về bản chất, kinh tế học phân tích hành vi con người và cách mà các doanh nghiệp, tổ chức và quốc gia đưa ra quyết định về việc sản xuất, phân phối và tiêu dùng nguồn lực. Khác với kinh doanh (business), kinh tế học tập trung vào bản chất của các hiện tượng, hoạt động kinh tế và khái quát hóa chúng thành những cơ sở lý thuyết. Vì vậy, có thể nói kinh tế học sẽ nặng tính lý thuyết, còn business sẽ mang tính thực tiễn hơn.

Luật (Law)

Luật là một ngành học tương đối dài hơi và mang đặc thù luật pháp của mỗi quốc gia nên thông thường các chương trình đào tạo ở bậc cử nhân chỉ được dạy bằng tiếng Hà Lan. Với các bạn du học sinh thì lựa chọn hợp lý nhất sẽ là luật quốc tế và luật châu Âu – International and European Law.

Ngành Political Science, Economics, Law có thể dễ dàng tìm thấy tại hầu hết các trường đại học nghiên cứu ở Hà Lan như:

🏫 Leiden University: https://www.universiteitleiden.nl/en 

🏫 Radboud University Nijmegen: https://www.ru.nl/ 

🏫 University of Groningen: https://www.rug.nl/?lang=en 

🏫 Tilburg University: https://www.tilburguniversity.edu/ 

🏫 Vrije Universiteit Amsterdam: https://www.vu.nl/en/ 

🏫 University of Amsterdam: https://www.uva.nl/

🏫 Erasmus University Rotterdam: https://www.eur.nl/en 

🏫 Maastricht University: https://www.maastrichtuniversity.nl/ 

🏫 Utrecht University: https://www.uu.nl/en 

Nghiên cứu phát triển (Development Studies)

Development Studies dành cho các bạn quan tâm tới các vấn đề phát triển và thay đổi mang tính xã hội như quyền con người, bình đẳng giới, nghèo đói, tị nạn và nhập cư, xung đột, an ninh, kinh tế học phát triển, phát triển bền vững, chính sách xã hội cho sự phát triển,… Development Studies sẽ giúp bạn hiểu được các quá trình phát triển và thay đổi mang tính xã hội xảy ra thế nào và sự tương tác giữa các quá trình này ở cấp độ địa phương lẫn toàn cầu. Ngành học này là sự kết hợp của nhiều lĩnh vực khác nhau trong khoa học xã hội như kinh tế, chính trị, môi trường nên bạn có thể sẽ bắt gặp nó dưới nhiều cái tên khác nữa.

Development Studies thường chỉ có ở bậc Master. Một số trường đào tạo chương trình này:

🏫 University of Amsterdam – International Development Studies: https://www.uva.nl/en/programmes/masters/international-development-studies/international-development-studies.html 

🏫 Erasmus University of Rotterdam: https://www.iss.nl/en/education/ma-development-studies 

🏫 Utrecht University – International Development Studies: https://www.uu.nl/masters/en/international-development-studies

🏫 Radboud University Nijmegen – Anthropology and Development Studies: https://www.ru.nl/english/education/masters/anthropology-and-development-studies/ 

Xã hội học (Sociology)

Xã hội học là một bộ môn nghiên cứu về đời sống và cấu trúc xã hội, các tương tác xã hội, các thay đổi mang tính xã hội, nguyên nhân và kết quả xã hội của hành vi của con người.

Các trường đào tạo ngành học này tại Hà Lan:

🏫 Leiden University – Cultural Anthropology and Development Sociology: https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/bachelor/cultural-anthropology-and-development-sociology 

🏫 Tilburg University:

🔹 Bachelor International Sociology: https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/international-sociology 

🔹 Master in Sociology: https://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/sociology 

🏫 Vrije Universiteit Amsterdam – Cultural Anthropology and Development Sociology: https://vuweb.vu.nl/en/education/bachelor/cultural-anthropology-and-development-sociology 

🏫 University of Amsterdam – Sociology: https://www.uva.nl/en/programmes/bachelors/sociology/sociology.html 

🏫 Erasmus University Rotterdam: https://www.eur.nl/en/essb/study-sociology 

🏫 Utrecht University: https://www.uu.nl/en/organisation/sociology/education 

Tâm lý học (Psychology)

Bạn có thể xem lại chuỗi bài về ngành Tâm lý học tại đây.

Educational Sciences (Khoa học giáo dục)

Với khoa học giáo dục, bạn sẽ được học cách phát triển, đánh giá và cải thiện quá trình học cũng như môi trường học tập từ nhiều quan điểm lý luận ở các bối cảnh khác nhau: từ lớp học trong các trường đại học cho đến các lĩnh vực khác như phi lợi nhuận hay thương mại, của các đối tượng học viên ở mọi độ tuổi, ngành nghề, sao cho tối ưu hóa môi trường học tập để đáp ứng được nhu cầu của người học lẫn xã hội.

Ngành học này chỉ có chương trình tiếng Anh ở bậc Master tại các trường đại học sau:

🏫Utrecht University – Education Sciences: https://www.uu.nl/masters/en/educational-sciences

🏫University of Twente – Educational Science and Technology: https://www.utwente.nl/en/education/master/programmes/educational-science-technology/ 

Ngoài các chương trình học kể trên, bạn sẽ thấy có một số chương trình là sự kết hợp giữa ngành xã hội và các ngành khác, chẳng hạn như Sustainable Innovation (Cải tiến bền vững) là sự kết hợp giữa social studies và engineering, hay Business Analytics (Phân tích dữ liệu kinh doanh) là sự kết hợp giữa social studies và science.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *