,

NGHIÊN CỨU XÃ HỘI – TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Mục đích chung của ngành học

Nghiên cứu xã hội là một nhóm ngành khoa học tìm hiểu về các quy luật và tính chất chung của xã hội cũng như cách mà những quy luật đó tác động lên những hoạt động cá nhân, tổ chức, giai cấp và mọi tầng lớp trong xã hội. Những sinh viên tốt nghiệp ngành học này sẽ nắm vững những kĩ thuật và kiến thức thực tế để quản lý, điều hành kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

Cơ hội nghề nghiệp –  Mức lương cơ bản – Yêu cầu kỹ năng

Một số bạn trẻ lo lắng khi tham gia đào tạo ngành Nghiên cứu xã hội vì những lầm tưởng rằng cơ hội ra trường tìm việc làm sẽ bị thu hẹp và không nắm chắc rõ được công việc nào thực sự phù hợp với bạn. Về bản chất, bất kì ngành khoa học nào đều có mối liên hệ mật thiết với nhau và đều đem đến giá trị cốt lõi cho cuộc sống con người. Vì vậy, ngành nghiên cứu xã hội có thể có những hướng đi sau

Khoa học chính trị (Political Science) 

Chính trị học là một trong số những ngành rất quan trọng đối với đời sống xã hội và sự duy trì, phát triển của một quốc gia. Chính bởi vậy mà cơ hội để các bạn có thể phát triển, thăng tiến trong ngành này là rất lớn.

1. Nhà phân tích chính sách (Policy Analyst): 59.000 EUR/năm

2. Trợ lý lập pháp (Legislative Assistant): 41.000 EUR/năm

3. Chuyên gia quan hệ công chúng (Public Relations Specialist): 115.000 EUR/năm

4. Quản lý phương tiện truyền thông (Social Media Manager): 78.000 EUR/năm

5. Chuyên gia tư vấn chính trị (Political Consultant): 77.000 EUR/năm

6. Luật sư chính trị (Attorney): 208.000 EUR/năm

7. Chuyên gia phân tích tình báo (Intelligence Analyst): 103.000 EUR/năm

Yêu cầu kĩ năng

1. Lập và phát triển kế hoạch

2. Kỹ năng nghiên cứu và định lượng

4. Kỹ năng giao tiếp và giải quyết tình huống

3. Kỹ năng phân tích vấn đề

Kinh tế học (Economics)

Sinh viên chuyên ngành kinh tế học cách thu thập, tổ chức và giải thích dữ liệu, sử dụng các công thức toán học và thống kê để tính toán. Họ cũng tạo ra các mô hình để dự đoán tác động của các khoản đầu tư, các quyết định chính sách, xu hướng ngành, nhân khẩu học, biến đổi khí hậu, v.v.

1. Nhà phân tích nghiên cứu Marketing (Marketing Research Analyst): 122.000 EUR/năm

2. Chuyên gia tư vấn kinh tế (Economics Consultant): 110.000 EUR/năm

3. Nhà quản lý lương thưởng và phúc lợi (Compensation and Benefits Manager): 122.000 EUR/năm

4. Thư ký (Actuary): 194.000 EUR/năm

5. Nhà phân tích tín dụng (Credit Analyst): 145.000 EUR/năm

6. Nhà tư vấn quản trị (Management Consultant): 154.000 EUR/năm

7. Nhà báo cáo kinh doanh (Business Reporter): 61.000 EUR/năm

Yêu cầu kỹ năng:

1. Suy nghĩ logic và critic

2. Khả năng đơn giản hóa các vấn đề phức tạp và trích xuất các phần thông tin liên quan

3. Phân tích dữ liệu

4. Giao tiếp bằng văn bản và lời nói

5. Giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng sáng kiến

5. Quản lý thời gian

6. Nhận thức về thương mại và văn hóa

7. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp giữa các cá nhân

8. Kỹ năng nghiên cứu

9. Những kỹ năng thuyết trình.

Luật (Law):

Luật học được hiểu rộng hơn so với Khoa học pháp lý, bao gồm cả các hoạt động học tập trong nhà trường hay các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về pháp luật

1. Cán bộ pháp lý (Legal Officer): 187.000 EUR/năm

2. Tư vấn pháp lý (Legal Council): 177.000 EUR/năm

3. Nhà phân tích nguyên tắc (Compliance Analyst): 165.000 EUR/năm

4. Luật sư về quyền sở hữu tri thức (Intellectual Property Lawyer): 197.000 EUR/năm

5. Luật sư thuế (Tax Attorney): 200.000 EUR/năm

6. Luật sư bất động sản (Real Estate Attorney): 145.000 EUR/năm

7. Thẩm phán (Judge): 148.000 EUR/năm

8. Đại biểu quốc hội (Member of Congress): 204.000 EUR/năm

9. Quản trị luật viên (Law Firm Administrator): 700.000 EUR/năm

Yêu cầu kỹ năng:

1. Nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý;

2. Biết cách tra cứu các văn bản pháp luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn

3. Kỹ năng nghiên cứu và lập luận, phân tích luật

4. Có khả năng tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới và thực tiễn áp dụng

5. Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết công việc với tư duy logic và sáng tạo; cũng như kỹ năng làm việc nhóm

6. Có khả năng giao tiếp, trình bày và truyền thông;

7. Có khả năng tra cứu thông tin

8. Có kỹ năng viết và trình bày rõ ràng một vấn đề, làm báo cáo một cách thuần thục.

Xã hội học (Sociology): 

Xã hội học là một trong các ngành khoa học nghiên cứu về các quy luật, tính quy luật và sự vận hành, biến đổi mối quan hệ, sự tác động qua lại giữa con người với xã hội. Chình vì vậy, cơ hội nghề nghiệp cũng đa dạng không kém.

1. Nhân viên tư vấn (Guidance Counselor): 95.000 EUR/năm

2. Đại diện nhân sự (HR Representative): 105.000 EUR/năm

3. Người lập kế hoạch truyền thông (Media Planner): 63.000 EUR/năm

4. Nhà nghiên cứu khảo sát (Survey Researcher): 108.000 EUR/năm

Yêu cầu kỹ năng:

1. Nắm rõ: Chủ nghĩa chức năng (Functionalism), Chủ nghĩa Mác (Marxism), Chủ nghĩa Nữ quyền (Feminism), Lý thuyết Hành động Xã hội (Social Action Theory) và Chủ nghĩa Hậu hiện đại (Postmodernism)

2. Kỹ năng đọc hiểu và viết luận

3. Kỹ năng suy luận

4. Kỹ năng giao tiếp

5. Kỹ năng nghiên cứu và tìm kiếm thông tin

6. Suy nghĩ thoáng và kiên nhẫn

Tâm lý học (Psychology): 

Các bạn có thể theo dõi bài viết trước để có thêm thông tin chi tiết về cơ hội nghề nghiệp của nhóm ngành này tại đây.

Khoa học giáo dục (Educational Science): 

1. Giáo dục phát triển tài nguyên (Teaching Resources Developer): 26.000 EUR/năm

2. Nhà phát triển E-learning (E-learning Developer): 65.000 EUR/năm

3. Huấn luyện viên trong các lĩnh vực phi lợi nhuận và thương mại (Trainer in the non-profit and commercial sectors): 190.000 EUR/năm

4. Trợ lý chính sách đổi mới giáo dục (Education Innovation Policy Assistant): 176.000 EUR/năm

5. Nhà nghiên cứu khoa học giáo dục (Educational Science Researcher): 125.000 EUR/năm

Yêu cầu kỹ năng: 

1. Kỹ năng giao tiếp

2. Kỹ năng tiếp thu thông tin.

3. Thái độ thân thiện.

4. Kiên nhẫn.

5. Đạo đức làm việc

6. Kỹ năng tổ chức.

7. Chấp hành Kỷ luật.

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *