SƠ LƯỢC VỀ NGÀNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – SCIENCE-RELATED STUDY

Nghiên cứu khoa học là gì? 

Nghiên cứu khoa học là ngành học bao gồm các hoạt động tìm hiểu, quan sát, thí nghiệm … dựa trên những số liệu, dữ liệu, tài liệu thu thập được để phát hiện ra bản chất, quy luật chung của sự vật và hiện tượng. Việc đào sâu vào các manh mối khoa học nhằm tạo ra những kiến thức mới hoặc tìm ra những ứng dụng kỹ thuật mới, những mô hình mới áp dụng vào ứng dụng thực tiễn xã hội.

Tại sao nên học ngành Sciences tại Hà Lan? 

Bằng cấp khoa học ở nước ngoài có thể cung cấp cho bạn những cơ sở vật chất và cơ hội học tập đáng kể. Nếu bạn có niềm đam mê nghiên cứu, khám phá và đổi mới trong lĩnh vực khoa học thì lựa chọn chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh tại Đại học Hà Lan sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận với những kĩ thuật tiên tiến nhất thế giới.

Science-related bao gồm những ngành gì?

Đa số các ngành thuộc nhóm Sciences là những ngành học thuật được giảng dạy ở các trường Đại học nghiên cứu tại Hà Lan. Cùng VSNL theo dõi xem sự đa dạng của các ngành Khoa học nhé!

Communication Science (Khoa học giao tiếp)

Đây là một trong những ngành học khá phổ biến và được các bạn du học sinh Việt Nam lựa chọn để theo học. Trong suốt chương trình, sinh viên sẽ học giao tiếp về các chủ đề như tiêm chủng, quyền riêng tư, biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của mạng xã hội đối với hình ảnh của một con người. Cùng với các sinh viên khác, bạn sẽ giải quyết các vấn đề quốc gia và quốc tế liên quan đến truyền thông, và đóng góp tích cực vào việc truyền thông của các tổ chức và công ty.

University of Amsterdam: https://www.uva.nl/en/programmes/bachelors/communication-science/communication-science.html

University of Twente: https://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/communication-science/

Vrije university:

https://vuweb.vu.nl/en/education/bachelor/communication-science

Radboud University:

https://www.ru.nl/communicationscience/

Mathematics (Toán học)

Đây là một ngành học đa dạng hướng đào tạo, thu hút và phát triển nhiều tài năng toán học trẻ. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của chương trình toán ứng dụng là dạy bạn cách áp dụng toán học trong các lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học vật lý và cuộc sống, khoa học môi trường, khoa học xã hội và kinh doanh… 

Vrije university:

https://www.math.vu.nl/en/index.aspx

TU Eindhoven:

https://www.tue.nl/en/education/bachelor-college/bachelor-applied-mathematics/

University of Twente:

Applied Maths:

https://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/applied-mathematics/

Physics (Vật lý học)

Đa số các chương trình học có định hướng liên ngành mạnh mẽ, tập trung vào sự kết hợp của các môn học: Physics with Design Studies, Electrotechnology, Systems and Control Engineering, Energy and Environmental Studies, the Physics of Life, and Nanotechnology

University of Groningen:

https://www.rug.nl/bachelors/physics/

TU Delft:

Applied Earth Science:

https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/bachelors/aes/bsc-applied-earth-sciences/

TU Eindhoven:

Applied Physics

https://www.tue.nl/en/education/bachelor-college/bachelor-applied-physics/

Bậc học Master

TU Eindhoven:

Science and Technology of Nuclear Fusion

https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-science-and-technology-of-nuclear-fusion/

Chemistry (Hóa học) 

Hóa học là một ngành học rộng rãi có chung điểm chung với nhiều môn khoa học khác như physics, mathematics, astronomy and biology. 

University of Groningen:

https://www.rug.nl/bachelors/chemistry/

Hanze University of Applied Sciences:

https://www.hanze.nl/

TU Eindhoven:

Chemical Engineering and Chemistry :

https://www.tue.nl/en/education/bachelor-college/bachelor-chemical-engineering-and-chemistry/

University of Twente:

Chemical Science and Engineering:

https://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/chemical-science-engineering/

Medical and pharmaceutical sciences (Y học và Dược học)

Bạn sẽ học về thử nghiệm, điều chế, cải tiến các loại thuốc, cũng như các loại bệnh Để điều chế các loại thuốc mới, cần có sự kết hợp nhiều ngành khác nhau, ví dụ khoa học y sinh và dược phẩm, hóa học và sinh học. 

Đa phần các trường sẽ cung cấp chương trình thạc sĩ cho nhóm ngành này:

University of Utrecht:

https://www.uu.nl/en/organisation/department-of-pharmaceutical-sciences

University of Groningen

https://www.rug.nl/masters/medical-pharmaceutical-sciences/

Biology (Sinh học)

Lĩnh vực này khám phá tất cả các dạng sống và không sống, từ vi sinh vật đến thực vật, động vật và con người. Các phân ngành của sinh học tập trung vào các loài và nhóm sinh vật, cung cấp các nghiên cứu chuyên sâu về sự phát triển và tiến hóa, nguồn gốc, hành động và sự phân bố của chúng trên khắp thế giới.

Life Science

HAN University of Applied Sciences: https://www.han.nl/en/programs/bachelor/life-sciences/fulltime/#

Leiden University:

https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/bachelor/life-science–technology

Nanobiology 

TU Delft – Erasmus University Rotterdam

Faculty of Applied Sciences (TU Delft) & Erasmus School of Medicine (Erasmus University Rotterdam):

https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/bachelors/nb/bsc-nanobiology/

Biomedical sciences: có ở cả hai bậc học Bachelor & Master

Leiden University:

https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/bachelor/biomedical-sciences

Vrije University:

https://vuweb.vu.nl/en/education/bachelor/biomedical-sciences

University of Groningen:

https://www.rug.nl/bachelors/biomedical-engineering/?lang=en

University of Amsterdam:

https://student.uva.nl/bmed

Radboud University:

https://www.radboudumc.nl/en/education/courses/masters-in-biomedical-sciences

Bậc học Master có những ngành sau: Biology, Biosystems Engineering, Biotechnology, Molecular Life sciences,…

Wageningen University and Research:

https://www.wur.nl/Landingspagina-redacteuren-29/en/Education-Programmes/master/MSc-programmes.htm 

Environment (Môi trường học)

Học cách nghiên cứu các vấn đề môi trường như ô nhiễm, nghiên cứu biến đổi khí hậu và sự suy giảm  tài nguyên thiên nhiên từ góc độ khoa học tự nhiên và xã hội, đồng thời khám phá các giải pháp đổi mới bền vững.
Một số trường đào tạo đào tạo các ngành: Environmental Science, Sustainable Innovation, Natural Sciences 

University of Utrecht:

https://www.uu.nl/bachelors/en/global-sustainability-science

Eindhoven University of Technology:

https://www.tue.nl/en/education/bachelor-college/bachelor-sustainable-innovation/


Wageningen University and Research:

https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/Bachelor/bsc-programmes/bsc-environmental-sciences.htm

Avans University of Applied Sciences:

https://www.avans.nl/international/programs/programfinder/environmental-science-for-sustainable-energy-and-technology-of-milieukunde-breda-voltijd-bachelor/introduction

Maastricht University:

https://www.maastrichtuniversity.nl/sustainable-education

Wageningen University and Research:

Soil, Water, Atmosphere

https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/Bachelor/bsc-programmes/bsc-soil-water-and-atmosphere.htm


International land and water management

https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/Bachelor/bsc-programmes/bsc-international-land-and-water-management.htm

Một số chương trình đào tạo bậc Master

TU Delft – TU Eindhoven:

Sustainable Energy Technology, Industrial Ecology:

https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/set/msc-sustainable-energy-technology/


TU Delft:

Geomatics:

https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/gm/msc-geomatics/


Wageningen University and Research:

Urban Environmental Management, Aquaculture and Marine Resource Management, Development and Rural innovation, Earth and Environment:

https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/MSc-programmes/MSc-Urban-Environmental-Management.htm

Utrecht University:

Global Sustainability Science:

https://students.uu.nl/en/geo/gss

Food technology  (công nghiệp thực phẩm)

Bạn sẽ nghiên cứu các thành phần hóa học, vi sinh và hóa học có trong thực phẩm, bên cạnh đó, bạn cũng có thể nghiên cứu sâu hơn về các chất dinh dưỡng, hương vị, những xu hướng thương mại và sức khỏe.


HAS University of Applied Sciences
:

https://www.hasuniversity.nl/study-programmes/food-technology-den-bosch


Wageningen University and Research:

https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/Bachelor/bsc-programmes/bsc-food-technology/programme.htm


Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences:

https://www.vhluniversity.com/study/programmes/bachelor/food-technology


The Hague University of Applied Sciences:

https://www.thehagueuniversity.com/programmes/bachelors/process-food-technology-4

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *