[CAREER FAIR 2021] TỔNG HỢP CÁC CÔNG TY VÀ KHÁCH MỜI CÓ MẶT TẠI SỰ KIỆN

Giới thiệu công ty và khách mời 2. Thông tin hoạt động của sự kiện Trong Day 1 và 2 của sự kiện, khi tham gia các hoạt động Company fair (20/05) và Service 1-1 (21/05), các bạn sẽ có cơ hội…

CAREER FAIR 2021 - VIRTUAL WORLD [ONLINE EVENT]

1. Giới thiệu chung  Career Talk - sự kiện thường niên do VSNL - Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan tổ chức đã trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới, được tổ chức quy mô lớn hơn,…