CAREER FAIR 2021 - VIRTUAL WORLD [ONLINE EVENT]

1. Giới thiệu chung  Career Talk - sự kiện thường niên do VSNL - Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan tổ chức đã trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới, được tổ chức quy mô lớn hơn,…