Đi lại - Các phương tiện di chuyển ở Hà Lan

Xe đạp: Tips mua xe đạp   Hà Lan là một đất nước nhỏ xinh, địa hình phần lớn là bằng phẳng, khí hậu cũng ôn hòa, vậy nên để di chuyển trong thành phố thì xe đạp là một…