Chi hội Amsterdam

VSNL hướng tới mục tiêu xây dựng các chi hội trực thuộc ở các thành phố trên toàn Hà Lan, nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên đang và sẽ qua học có cơ hội trao đổi thông tin với nhau. Chi hội…

Chi hội Rotterdam

[GIỚI THIỆU CHI HỘI ROTTERDAM] Với mong muốn củng cố và tăng cường sự liên kết giữa hội sinh viên tại các thành phố trên khắp Hà Lan, các chi hội được lập nên nhằm trở thành cầu nối…

Chi hội Tilburg

[GIỚI THIỆU CHI HỘI TILBURG] Với mong muốn củng cố và tăng cường sự liên kết giữa hội sinh viên tại các thành phố trên khắp Hà Lan, các chi hội được lập nên nhằm trở thành cầu nối chia…

Chi hội Maastricht

[GIỚI THIỆU CHI HỘI MAASTRICHT] Với mong muốn củng cố và tăng cường sự liên kết giữa hội sinh viên tại các thành phố trên khắp Hà Lan, các chi hội được lập nên nhằm trở thành cầu nối…

Chi hội Utrecht

[GIỚI THIỆU CHI HỘI UTRECHT] Với mong muốn củng cố và tăng cường sự liên kết giữa hội sinh viên tại các thành phố trên khắp Hà Lan, các chi hội được lập nên nhằm trở thành cầu nối chia…

Chi hội Nijmegen

[GIỚI THIỆU CHI HỘI NIJMEGEN] Với mong muốn củng cố và tăng cường sự liên kết giữa hội sinh viên tại các thành phố trên khắp Hà Lan, các chi hội được lập nên nhằm trở thành cầu nối chia…
, ,

Chu du Arhem

Arnhem có thể nói là một thành phố khá lớn và được mệnh danh là “thành phố anh em” với Nijmegen. Nhưng không vì thế mà hai thành phố này không có sự khác biệt, Arnhem hay Nijmegen đều có những…