Vrije University

Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) là trường đại học nghiên cứu nổi tiếng được thành lập vào năm 1880. Nằm ở thành phố Amsterdam sôi động, một trong những thành phố đa văn hóa nhất thế giới, trường được bao quanh bởi một trong những khu kinh doanh năng động và phát triển nhanh nhất ở Hà Lan.

University of Amsterdam

GIỚI THIỆU CHUNG Đại học Amsterdam (University of Amsterdam – UvA) là một trong hai trường đại học nghiên cứu công lập lớn trong thành phố Amsterdam nói riêng và Hà Lan nói chung. Được thành…

ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG AMSTERDAM (AUAS)

ĐHKHUD Amsterdam là một trong những trường Đại Học Khoa Học Ứng Dụng lớn nhất trong hệ thống các trường đại học ở Hà Lan và là trường lớn nhất tại thủ đô Amsterdam. Giới thiệu chung Được…

Chi hội Amsterdam

VSNL hướng tới mục tiêu xây dựng các chi hội trực thuộc ở các thành phố trên toàn Hà Lan, nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên đang và sẽ qua học có cơ hội trao đổi thông tin với nhau. Chi hội…