Chi hội Amsterdam

VSNL hướng tới mục tiêu xây dựng các chi hội trực thuộc ở các thành phố trên toàn Hà Lan, nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên đang và sẽ qua học có cơ hội trao đổi thông tin với nhau. Chi hội…