Đại học Wittenborg

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG Trường Đại học Wittenborg, thành lập vào năm 1987, trường toạ lạc tại Apeldoorn thành phố sôi động với hơn 85 nghìn dân. Đặc điểm nổi bật của trường…